1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Trung Tâm Dịch Thuật Việt Đài
  4. Cung Cấp Bản Dịch Các Văn Bản Pháp Luật
10.797346,106.677250

Cung Cấp Bản Dịch Các Văn Bản Pháp Luật

Trung tâm Dịch thuật Việt Đài cung cấp các bản dịch văn bản pháp luật Việt Nam sang tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có định hướng mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam hiểu rõ hơn về pháp luật và quy định Việt Nam để có thể hoạt động hiệu quả

Bản dịch văn bản pháp luật

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Cung Cấp Bản Dịch Các Văn Bản Pháp Luật