1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Dịch Vụ Đào Tạo Tại Doanh Nghiệp
  4. Đào Tạo Kỹ Năng Đa Dạng
10.797346,106.677250

Đào Tạo Kỹ Năng Đa Dạng

Từ kinh nghiệm thực tế đến đào tạo, và từ đào tạo đến làm việc thực tế. Các kỹ năng trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng đào tạo đa dạng từ phương pháp đến các cấp độ, giúp cho bạn áp dụng một cách triệt để

Đào tạo kỹ năng đa dạng , Dao tao ky nang da dang

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Đào Tạo Kỹ Năng Đa Dạng
Đào Tạo Kỹ Năng Học Ngoại Ngữ
Đào Tạo Kỹ Năng Học Ngoại Ngữ

Làm thế nào để học tốt ngoại ngữ, cần phải học tập những kỹ năng ngoại ngữ như thế nào, lộ trình ra sao?... Đó là những băn khoăn mà hầu hết những ai muốn học ngoại ngữ đều có.

Đào Tạo Kỹ Năng Mềm
Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

Bộ chương trình được thiết kế dành cho lãnh đạo Doanh Nghiệp, Quản lý cấp trung (Giám đốc tiếp thị, giám đốc hành chính, giám đốc kỹ thuật…, đang là Trưởng/Phó các Phòng, Ban, và Bộ phận trong Doanh nghiệp), hay những người đang là nhân viên nhưng muốn phấn đấu trở thành Quản lý – lãnh đạo trong tương lai.