DỊCH THUẬT VIỆT ĐÀI là một trong số những nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật hàng đầu tại TP.HCM. Việt Đài đáp ứng nhu cầu dịch thuật tài liệu kỹ thuật, pháp lý, học thuật và marketing, cùng nhiều loại tài liệu khác.