1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
10.797346,106.677250

Giới thiệu

Trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng - Practical Language Center giảng dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật và đặc biệt là tiếng Việt cho người nước ngoài. Với phương pháp dạy học ngoại ngữ mang tính ứng dụng hiện đại sẽ giúp học viên học nhanh, nắm chắc và có thể ứng dụng ngôn ngữ vào cuộc sống thường ngày

Giới thiệu Practical , Gioi thieu Practical, Practical Language Center, Trung tâm ngoại ngữ, học tiếng Việt

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Giới thiệu

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG

PRACTICAL LANGUAGE CENTER

Ngoại Ngữ Ứng Dụng được thành lập từ năm 2008, ‌lấy‌ ‌lĩnh‌ ‌vực‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌đa‌ ‌ngôn ‌ngữ‌ ‌làm‌ ‌gốc,‌ ‌nơi‌ ‌mà‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌tìm‌ ‌thấy‌ ‌‌cơ‌ ‌hội‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌tốt‌ ‌hơn‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌ngoại‌ ‌ngữ‌,‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌‌nguồn‌ ‌tài‌ ‌lực‌ ‌cho‌ ‌nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại 4.0.

 


SỨ MỆNH

Ngoại Ngữ Ứng Dụng


CHẤT LƯỢNG - CƠ HỘI - QUAN TÂM

Ngoại Ngữ Ứng Dụng