1. Trang chủ
  2. Khóa học tiếng anh
10.797346,106.677250

Khóa học tiếng anh

Các khóa học tiếng Anh ứng dụng tại trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng - Practical Language Center với phương pháp giảng dạy ứng dụng sẽ giúp học viên trong thời gian ngắn nhất có được khả năng sử dụng tiếng Anh cho mục đích của mình.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG - PRACTICAL LANGUAGE CENTER

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Tiếng việt cho người nước ngoài Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn
0983 360 360
Khóa học tiếng anh
Khai giảng lớp tiếng Anh trẻ em tháng 9-2022
Khai giảng lớp tiếng Anh trẻ em tháng 9-2022

Khai giảng lớp tiếng Anh trẻ em tại Trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng Bình Dương

Tiếng Anh Cho Bé Trong Mùa Dịch
Tiếng Anh Cho Bé Trong Mùa Dịch

Giải pháp học tiếng Anh mùa dịch

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO BÉ ( từ 5-16 tuổi)
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO BÉ ( từ 5-16 tuổi)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL khai giảng lớp Tiếng Anh dành cho bé từ 5-16 tuổi

Các lớp tiếng Anh khai giảng trong tháng 10/2021
Các lớp tiếng Anh khai giảng trong tháng 10/2021

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh