TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG
Về chúng tôi

trung tâm ngoại ngữ ứng dụng

Ngoại Ngữ Ứng Dụng được thành lập từ năm 2008, ‌lấy‌ ‌lĩnh‌ ‌vực‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ ‌đa‌ ‌ngôn ‌ngữ‌ ‌làm‌ ‌gốc,‌ ‌nơi‌ mà‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌tìm‌ ‌thấy‌ ‌‌cơ‌ ‌hội‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌tốt‌ ‌hơn‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌ngoại‌ ‌ngữ‌,‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌‌nguồn‌ ‌tài‌ ‌lực‌ ‌cho‌ ‌nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại 4.0.
15
+

năm kinh nghiệm quốc tế

Chuyên đào tạo quy trình xây dựng, vận hành, quản lý, kiểm soát chất lượng trung tâm ngoại ngữ.

Thông tin

Nhượng Quyền Tại
Trung Tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng

Trung Tâm
Ngoại Ngữ Ứng Dụng

Đã thiết kế nên hệ thống nhượng quyền đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân có mong muốn đầu tư mở trung tâm ngoại ngữ trong lĩnh vực giáo dục với nhiều tiềm năng phát triển.

Nguồn thu

Bên Cạnh Nguồn Thu Từ Trung Tâm Ngoại Ngữ. Một Số Nguồn Thu Bổ Sung Bao Gồm:

Dịch thuật: phiên dịch, biên dịch, cung cấp các văn bản pháp luật
Đào tạo tại Doanh Nghiệp
Lớp đào tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực.

Gói nhượng quyền

Cung cấp đầy đủ thông tin về các khóa học. Hỗ trợ kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Trung tâm.

chất lượng - cơ hội - quan tâm

Giá trị kiến thức mà học viên sở hữu được là điều Trung Tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng luôn hướng đến. Học viên có thể nói tốt, viết hay, ứng dụng giỏi được các kiến thức đã được truyền thụ vào thực tế.
Làm sao để học viên không bỏ cuộc giữa chừng và có động lực hoàn thành mục tiêu học tập là cũng là điều mà toàn thể nhân viên, giáo viên Ngoại Ngữ Ứng Dụng nỗ lực đồng hành cùng học viên.
Ngoại ngữ là cầu nối, nhịp dẫn gắn liền học viên đến gần các cơ hội phát triển bản thân. Do đó Ngoại Ngữ Ứng Dụng không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước có uy tín để hỗ trợ cho học viên.

Tại sao

Tại sao lựa chọn đối tác là
Trung Tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng

Card image

Phí nhượng quyền tốt nhất

Card image

Sản phẩm dịch vụ khác biệt

Card image

Thời gian hoàn vốn nhanh

Card image

Doanh thu tăng trưởng tốt

Card image

Hệ thống vận hành
hiệu quả

Practical