1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Chương Trình Tiếng Hàn
  4. Tiếng Hàn cho Doanh Nghiệp
10.797346,106.677250

Tiếng Hàn cho Doanh Nghiệp

Bạn đang đi làm và muốn học tiếng Hàn cho doanh nghiệp nhưng chưa biết phải sắp xếp thời gian như thế nào? Trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng Practical có cung cấp các khóa học ngay tại công ty các doanh nghiệp. Lớp học dành cho các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn có nhân viên hoặc quản lý có nhu cầu học Tiếng Hàn

Tiếng Hàn cho Doanh Nghiệp | Tieng Han cho doanh nghiep

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Tiếng Hàn cho Doanh Nghiệp
Khóa học tiếng Hàn cho Doanh nghiệp
Khóa học tiếng Hàn cho Doanh nghiệp

Bạn đang đi làm và muốn học tiếng Hàn cho doanh nghiệp nhưng chưa biết phải sắp xếp thời gian như thế nào? Trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng Practical có cung cấp các khóa học ngay tại công ty các doanh nghiệp. Lớp học dành cho các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn có nhân viên hoặc quản lý có nhu cầu học Tiếng Hàn