1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Chương Trình Tiếng Hoa
  4. Tiếng Hoa cho Doanh Nghiệp
10.797346,106.677250

Tiếng Hoa cho Doanh Nghiệp

Trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng cung cấp các khóa học ngay tại công ty các doanh nghiệp. Thông qua các buổi học, học viên sẽ học được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Tiếng Hoa (cách phát âm, cách viết, nhìn nhận mặt chữ…) cũng như những câu đối thoại thường sử dụng trong kinh doanh và trong sinh hoạt hàng ngày.

Tiếng Hoa cho Doanh Nghiệp , Tieng Hoa cho Doanh Nghiep

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Tiếng Hoa cho Doanh Nghiệp
Khóa học tiếng Hoa cho Doanh Nghiệp
Khóa học tiếng Hoa cho Doanh Nghiệp

Lớp học dành cho các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn có nhân viên hoặc quản lý có nhu cầu học Tiếng Hoa. Trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng có cung cấp các khóa học ngay tại Công ty các doanh nghiệp. Thông qua các buổi học, học viên sẽ học được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Tiếng Hoa (cách phát âm, cách viết, nhìn nhận mặt chữ…) cũng như những câu đối thoại thường sử dụng trong kinh doanh và trong sinh hoạt hàng ngày.