1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Chương Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
  4. Tiếng Việt Giao Tiếp
10.797346,106.677250

Tiếng Việt Giao Tiếp

Tham gia lớp TIẾNG VIỆT GIAO TIẾP, học viên sẽ được củng cố lại những kiến thức tiếng Việt căn bản. Kết thúc khóa học, học viên có khả năng sử dụng tốt hơn, lưu loát hơn với những mẫu câu tiếng Việt phức tạp hơn làm cho cuộc đối thoại trở nên sinh động và phong phú.đã được học trong LỚP TIẾNG VIỆT CƠ BẢN.

Tiếng Việt Giao Tiếp , Tieng Viet giao tiep

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Tiếng Việt Giao Tiếp
Khóa học tiếng Việt giao tiếp
Khóa học tiếng Việt giao tiếp

Tham gia lớp TIẾNG VIỆT GIAO TIẾP, học viên sẽ được củng cố lại những kiến thức đã được học trong LỚP TIẾNG VIỆT CƠ BẢN. Kết thúc khóa học, học viên có khả năng sử dụng tốt hơn, lưu loát hơn với những mẫu câu phức tạp hơn làm cho cuộc đối thoại trở nên sinh động và phong phú.