1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Chương Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
  4. Tiếng Việt Theo Chủ Đề
10.797346,106.677250

Tiếng Việt Theo Chủ Đề

Mỗi ngày học viên sẽ được tiếp cận với 16 chủ đề khác nhau trong tiếng Việt xoay quanh đời sống hằng ngày như giới thiệu bản thân, sở thích, đi mua sắm, thời tiết... học viên sẽ có thể xây dựng cho mình những khung từ vựng theo chủ đề khác nhau từ đó dễ dàng tiếp thu và nhớ lâu hơn.

chủ đề, tiếng Việt, giao tiếp, ứng dụng, học tiếng Việt, ngoại ngữ, Việt Nam

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
Tiếng Việt Theo Chủ Đề
Tiếng Việt Theo Chủ Đề
Tiếng Việt Theo Chủ Đề

Học viên sẽ được tiếp cận với 16 chủ đề khác nhau trong tiếng Việt xoay quanh đời sống hằng ngày như giới thiệu bản thân, sở thích, đi mua sắm, thời tiết... học viên sẽ có thể xây dựng cho mình những khung từ vựng theo chủ đề khác nhau từ đó dễ dàng tiếp thu và nhớ lâu hơn.