1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT
10.797346,106.677250

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT

Nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh thông qua chủ đề môi trường: enviroment: môi trường, global warming: ấm lên toàn cầu, industrial waste: chất thải công nghiệp, pollution: sự ô nhiễm. Học tiếng Anh tại trung tâm Ngoại Ngữ Ứng Dụng...

từ vựng tiếng Anh về môi trường, enviroment vocabulary, học tiếng Anh

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG PRACTICAL LANGUAGE CENTER
Khóa học tiếng anh Khóa học tiếng hoa Khóa học tiếng nhật Khóa học tiếng hàn Tiếng việt cho người nước ngoài
0983 360 360
TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT
1591 Lượt xem

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn nạn lớn của xã hội. Việc nắm bắt từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường sẽ giúp bạn hiểu hơn những cụm từ mang tính chuyên ngành mà các báo bằng tiếng Anh viết đấy.
 
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG
 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

 
 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG